Vi bor dette år på Syltgården 

I parken er der lavet rekonstruktioner af de huse, der har været opført på Hjemsted Banke i jernalderen. I sommerhalvåret kan man som interesserede familier søge om at få lov til at bo i vores huse og leve som man gjorde i jernalderen.

brnvogn2Billede af Syltgården som er vores hjem i uge 31 i år

 

Nordgården er en rekonstruktion af en storgård, der har stået på Hjemsted Banke i sen romersk jernalder omkring år 450. Den store gård er typisk for den storgårdskultur der prægede Danmark fra 2-6 århundrede. Byggestilen med en stolpebygning med lerklinende fletvægge var den mest almindelige byggestil i Jernalderen.

 

Syltgården er en rekonstruktion af en gård fra omkring år 0, fundet på vadehavsøen Sylt/Sild. Modsat nordgården er denne bygning opført med op til 1 meter tykke tørvemure uden støttende trækonstruktion.

 

Omkring både Nordgården og Syltgården ligger en række andre mindre Jernalderhuse, fra såvel tidlig som sen romersk jernalder. Årene 0-400. Disse giver samlet et rigtigt godt billede af levevis og skik i romersk jernalder i Danmark.

 

Smedie, læderiet og fiskerhuset er en af flere mindre parkhuse med aktiviteter. Disse bygninger er ikke direkte rekonstruktioner men er bygninger opført efter jernalderens byggeprincipper, materialebrug og metoder.

 

Olgerdiget. Mellem Nordgården og Syltgården er rejst en jernalderbefæstning efter princippet fra bl.a. Olgerdiget. Allerede i Jernalderens Danmark blev der rejst kilometerlange befæstningsmure og linjer, der skulle markere magt og styre trafik i stammesamfundskulturen. Disse fæstningsværker var stærkt inspireret af de romerske Limes, der bl.a. satte Romerrigets grænse mellem Donau og Rhinen.

 

1. Butik / Reception /Toilet
2. Café
3. Galleri
4. Sydgården
5. Museum / Biograf
6. Nordgården
7. Olgerdiget
8. Valmarken - Naturlegeplads
9. Buebane
10. Syltgården
11. Romertidsgård
12. Kramboden
13. Smedjen
14. De frivilliges mark
15. Romerlejr / Katapult / Balista
16. Læderhytte
17. Bådehus / Stammebåde
18. Toiletbygning
19. Vandrehjemshuse
20. Bålhus
21. Legeplads
22. Offermose

Smeden fortæller om sit håndværk i jernalderen
foto Erik Voss